شرکت پیشگامان توسعه شهر هوشمند

لوگو شرکت پیشگامان توسعه شهر هوشمند

شرکت پیشگامان توسعه شهر هوشمند با هدف خدمت به کشاورزان ، دامداران و گلخانه داران عزیز از سال 1392 پژوهش و تحقیقات علمی خود را در راستای دستیابی به تکنولوژی نوین بالابان آغاز کرد.